Language and login selector start
Language and login selector end
Artists
452,121 artists biographies.

Name Ranking 2014 Points 2014 Links
B Kühlewind B n/a n/a n/a n/a
Beth B *1956 (58) 26,212 -3,362 168.61 -38.20
Clementine B n/a n/a n/a n/a
Isa B n/a n/a n/a n/a
Loreto B *1976 (38) n/a n/a n/a n/a
Myriam B n/a n/a n/a n/a
Vincent B n/a n/a n/a n/a
B & T n/a n/a n/a n/a
Michael B Edwards n/a n/a n/a n/a
Frederick B Lamberger n/a n/a n/a n/a
B O Sailesh n/a n/a n/a n/a
b royalty n/a n/a n/a n/a
Adam J B Walker n/a n/a n/a n/a
Mykola Bіlous n/a n/a n/a n/a
Olle Bӕrtling n/a n/a n/a n/a
Radu BĂIEŞ n/a n/a n/a n/a
Ethel Băiaș n/a n/a n/a n/a
Bianca Băilă n/a n/a n/a n/a
Maciej Bączyk n/a n/a n/a n/a
Edgar Bąk *1980 (34) PL 38,613 +15,481 106.05 +36.94
Jacek Bąkowski 97,616 -274 14.30 -2.21
Janusz Bąkowski *1922 (92) PL 91,345 -3,128 18.72 -4.94
Borisa Bērziņa n/a n/a n/a n/a
Māris Bērziņš n/a n/a n/a n/a
Viesturs Bērziņš n/a n/a n/a n/a
Adam Bębenista n/a n/a n/a n/a
Piotr Będkowski n/a n/a n/a n/a
J. Bīne n/a n/a n/a n/a
Flēra Bīrmane n/a n/a n/a n/a
BURÇAK BİNGÖL n/a n/a n/a n/a
Alper Bıçaklıoğlu n/a n/a n/a n/a
Piotr Błażejewski n/a n/a n/a n/a
Henryk Błachnio *1922 (92) 96,434 -1,836 15.07 -3.48
Karolina Błaszkowska n/a n/a n/a n/a
Tomas Agat Błonski n/a n/a n/a n/a
Sylva Březnová n/a n/a n/a n/a
Klára Břicháčková 72,750 -1,084 36.16 -4.70
Ngô Đěnh Bảo Châu n/a n/a n/a n/a
Renaud Bẻzy n/a n/a n/a n/a
B&H n/a n/a n/a n/a
B+B n/a n/a n/a n/a
B+J n/a n/a n/a n/a
B-1010 n/a n/a n/a n/a
B-architecten n/a n/a n/a n/a
B-Bandj n/a n/a n/a n/a
Judith B-Kluge n/a n/a n/a n/a
B-Lo n/a n/a n/a n/a
B-Team n/a n/a n/a n/a
b. n/a n/a n/a n/a
Agata B. n/a n/a n/a n/a
agnes b. *1941 (73) FR 62,094 -10,938 50.42 -25.23
Alexandra B. n/a n/a n/a n/a
Annie B. n/a n/a n/a n/a
Céline B. n/a n/a n/a n/a
David B. *1959 (55) FR 31,839 -1,133 134.87 -14.08
Franko B. *1960 (54) IT 6,153 -1,098 689.99 -163.48
Hakeem B. *1977 (37) FR 48,049 -6,619 77.87 -24.89
Isa B. 88,972 -1,533 20.56 -3.78
Omar B. n/a n/a n/a n/a
Ona B. *1957 (57) AT 9,810 -952 454.01 -73.04
Roxane B. n/a n/a n/a n/a
Silvia B. *1963 (51) NL 15,611 -1,364 291.71 -45.80
Sylvia B. n/a n/a n/a n/a
Alicia M. B. Ballard n/a n/a n/a n/a
David B. Cordas n/a n/a n/a n/a
B. Enkhbat n/a n/a n/a n/a
Katarina B. Gyllenbaeck n/a n/a n/a n/a
B. Haviarová n/a n/a n/a n/a
B. K. S. n/a n/a n/a n/a
Céline B. La Terreur n/a n/a n/a n/a
Chrystoph B. Lesniak n/a n/a n/a n/a
Susan B. Markisz n/a n/a n/a n/a
Janet B. McIntyre n/a n/a n/a n/a
Lucas B. Miller n/a n/a n/a n/a
Micheal B. Miller n/a n/a n/a n/a
Allison B. Miner n/a n/a n/a n/a
John B. Murray n/a n/a n/a n/a
Ingegjerd B. Murstam n/a n/a n/a n/a
Frederick B. Nichols n/a n/a n/a n/a
Joseph B. O\'Sickey n/a n/a n/a n/a
B. Philippe n/a n/a n/a n/a
Sandrine B. Skellie n/a n/a n/a n/a
Randi B. Studsgarth n/a n/a n/a n/a
Peter B. van Houten n/a n/a n/a n/a
Jon B. Wahling n/a n/a n/a n/a
Janet C. B. Whitman n/a n/a n/a n/a
b.a.n.g. lab n/a n/a n/a n/a
B.Ash n/a n/a n/a n/a
B.B.J. n/a n/a n/a n/a
B.Dankae n/a n/a n/a n/a
Bill and B.K. Kelm n/a n/a n/a n/a
B.R.Pandit n/a n/a n/a n/a
Iepe B.T.Rubingh *1974 (40) NL 63,801 -11,641 47.94 -25.32
B.Vidal n/a n/a n/a n/a
b29 - Architectes n/a n/a n/a n/a
B2Fays n/a n/a n/a n/a
B53 n/a n/a n/a n/a
B6 n/a n/a n/a n/a
Amadou Ba n/a n/a n/a n/a
Cheikhou Ba SN 35,141 -3,495 119.46 -24.57
Ba Ba Arc n/a n/a n/a n/a
Ba Da n/a n/a n/a n/a
Ba Zhennong n/a n/a n/a n/a
Dalibor Bača n/a n/a n/a n/a
Vladimir Bačič n/a n/a n/a n/a
Yahya BaĞci n/a n/a n/a n/a
Yahya Bağcı n/a n/a n/a n/a
Michał Bałdyga n/a n/a n/a n/a
Stanisław Bałdyga n/a n/a n/a n/a
Sebastian Bałut n/a n/a n/a n/a
Piotr Bańczerowski n/a n/a n/a n/a
Basię Bańdę n/a n/a n/a n/a
pavel baňka n/a n/a n/a n/a
Esat C. Başak n/a n/a n/a n/a
Gülgün Başarır n/a n/a n/a n/a
Filiz Başaran n/a n/a n/a n/a
Selçuk Başaran n/a n/a n/a n/a
Zehra Başaran n/a n/a n/a n/a
Yetkin Başarir n/a n/a n/a n/a
Neslihan Başer n/a n/a n/a n/a
Bora Başkan n/a n/a n/a n/a
Tamer Başoğlu n/a n/a n/a n/a
Murat Başol n/a n/a n/a n/a
Anthony Baab US 37,245 +20,216 110.94 +48.42
Hjordis Baacke n/a n/a n/a n/a
Hjördis Baacke n/a n/a n/a n/a
Carrie Ann Baade 65,948 -2,385 44.78 -7.34
Knud Baade 1808-1879 NO n/a n/a n/a n/a
Frau Baader n/a n/a n/a n/a
Johannes Baader 1875-1955 DE 67,097 -19,778 43.17 -41.88
Peter Baader *1965 (49) DE 92,103 -2,754 18.16 -4.50
Biddee Baadjo n/a n/a n/a n/a
Miriam Baadjo n/a n/a n/a n/a
Lene Baadsvig Řrmen n/a n/a n/a n/a
Carl Baagře n/a n/a n/a n/a
Per Baagře 76,025 -2,535 32.51 -6.10
Jehsong Baak *1967 (47) 43,650 -3,062 89.72 -15.87
Nicolaas Baak 1892-1961 NL n/a n/a n/a n/a
Paul Baak n/a n/a n/a n/a
Frans Baake *1958 (56) NL 60,822 -4,802 52.41 -12.90
Hjördis Baake n/a n/a n/a n/a
Gerrit van Baakel n/a n/a n/a n/a
Ursula Baaken 89,717 -2,058 19.96 -4.20
Aziz Baako n/a n/a n/a n/a
Anton Baal n/a n/a n/a n/a
Aviva Baal-Teshuva n/a n/a n/a n/a
Baala SAMBA n/a n/a n/a n/a
V P Baalakrishnan n/a n/a n/a n/a
Arthur S. Baalam n/a n/a n/a n/a
Abdel Hamid Baalbaki n/a n/a n/a n/a
Ayman Baalbaki *1975 (39) LB 17,042 +1,742 265.94 +11.44
Hussein Baalbaki n/a n/a n/a n/a
Mohamad-Said Baalbaki *1974 (40) LB 8,194 -240 536.35 -42.77
Oussama Baalbaki *1978 (36) LB 84,132 +988 24.62 -1.87
Eva Baales *1982 (32) n/a n/a n/a n/a
Arthur Baalim *1942 (72) CA n/a n/a n/a n/a
Marije Baalman n/a n/a n/a n/a
Alex Baams n/a n/a n/a n/a
Geke Baan n/a n/a n/a n/a
Iwan Baan *1975 (39) NL 4,531 +3,096 890.21 +289.49
Joachim Baan *1979 (35) NL n/a n/a n/a n/a
Josephine Baan n/a n/a n/a n/a
Nora de Baan 88,473 -1,521 20.95 -3.83
Tobias Baanders n/a n/a n/a n/a
Désirée de Baar 49,868 -1,794 73.49 -9.61
Gail Baar n/a n/a n/a n/a
Hillevi Baar n/a n/a n/a n/a
Hugo Baar 1873-1912 AT n/a n/a n/a n/a
Cliff Baard *1954 (60) n/a n/a n/a n/a
Evelyn van Baarda *1953 (61) NL n/a n/a n/a n/a
Atty Baardman n/a n/a n/a n/a
Linda Baardsen *1972 (42) NO n/a n/a n/a n/a
Miriam van Baardwijk n/a n/a n/a n/a
Johannes Theodor Baargeld 1892-1927 PL 78,013 -4,116 30.52 -7.63
Els van Baarle n/a n/a n/a n/a
Baarns n/a n/a n/a n/a
Arjen Baars n/a n/a n/a n/a
Ingrid Baars n/a n/a n/a n/a
Uwe Baars n/a n/a n/a n/a
Judith E. Baarsma n/a n/a n/a n/a
Adriana Baarspul *1940 (74) n/a n/a n/a n/a
Theo Baart *1957 (57) NL 40,821 -6,595 98.54 -32.42
Hendrik Arie Baartman n/a n/a n/a n/a
Paul Baartmanns 73,490 -8,366 35.37 -14.25
Johannes Lodovicus Joseph M. Baartmans 1898-1968 NL n/a n/a n/a n/a
Paul Baartmans n/a n/a n/a n/a
Johan Hendrik Baartscheer 1874-1937 NL n/a n/a n/a n/a
Egge Baarveld *1955 (59) NL n/a n/a n/a n/a
Catherine BAAS n/a n/a n/a n/a
Geert Baas *1955 (59) NL 78,421 -2,559 30.10 -5.79
Hans Günther Baas n/a n/a n/a n/a
Hans Günther Baas n/a n/a n/a n/a
Jacobus Baas *1945 (69) NL n/a n/a n/a n/a
Jan Baas n/a n/a n/a n/a
Maarten Baas *1978 (36) NL 9,130 -438 486.23 -49.71
Martin Baas n/a n/a n/a n/a
Misja Baas n/a n/a n/a n/a
Kurt Baasch 1891-1964 US n/a n/a n/a n/a
Bianca van Baast n/a n/a n/a n/a
A.F. de Baat n/a n/a n/a n/a
Batjargalin Baatarzorig n/a n/a n/a n/a
Chris Baaten n/a n/a n/a n/a
Yaganoma Baatuolkuu GH n/a n/a n/a n/a
Achim Baatz n/a n/a n/a n/a
Ulrich Baatz n/a n/a n/a n/a
Acci Baba n/a n/a n/a n/a
Akira Baba 1932-2000 JP n/a n/a n/a n/a
Akira Baba *1952 (62) JP n/a n/a n/a n/a
Corneliu Baba 1906-1997 RO 40,750 -4,885 98.78 -24.94
Eyad Baba n/a n/a n/a n/a
Kanako Baba n/a n/a n/a n/a
Kashio Baba 1927-1994 JP n/a n/a n/a n/a
Kayo Baba n/a n/a n/a n/a
Kentaro Baba *1968 (46) JP 62,041 -3,424 50.49 -9.94
Megumi Baba n/a n/a n/a n/a
Minoru Baba n/a n/a n/a n/a
Natsumi Baba *1983 (31) n/a n/a n/a n/a
Peruşan Baba n/a n/a n/a n/a
Shinsaku Baba n/a n/a n/a n/a
Tetsuaki Baba n/a n/a n/a n/a
Tomoko Baba 88,528 +13,791 20.90 +7.95
Toshimitsu Baba *1981 (33) JP n/a n/a n/a n/a
Toshiro Baba n/a n/a n/a n/a
Younes Baba-Ali *1986 (28) MA 18,993 +4,081 238.02 +33.57
Seyhun Babac n/a n/a n/a n/a
Esad Babacic n/a n/a n/a n/a
Shukrat Babadjan n/a n/a n/a n/a
Inna Babaeva 88,756 -464 20.73 -2.87
Shahoo Babai IR n/a n/a n/a n/a
Lianna Babaian n/a n/a n/a n/a
Igor V. Babailov n/a n/a n/a n/a
Ante Babaja 1927-2010 HR n/a n/a n/a n/a
Alexander Babak n/a n/a n/a n/a
Mykola Babak UA n/a n/a n/a n/a
Oleksander Babak n/a n/a n/a n/a
Tamara Babak n/a n/a n/a n/a
Marina Babakoff *1976 (38) FR n/a n/a n/a n/a
Iveta Babakova n/a n/a n/a n/a
Justus Babal n/a n/a n/a n/a
Mia Babalis n/a n/a n/a n/a
Dzian Baban n/a n/a n/a n/a
Adela Babanova *1980 (34) CZ 9,046 +11,730 490.56 +261.99
anush babanyan AM n/a n/a n/a n/a
Mustafa Babar n/a n/a n/a n/a
Unum Babar *1986 (28) PK n/a n/a n/a n/a
Babar Azeemi n/a n/a n/a n/a
Otilia Babara n/a n/a n/a n/a
Andrew Babarczy n/a n/a n/a n/a
Siarzuk Babareka BY n/a n/a n/a n/a
Marc Babarit *1958 (56) FR n/a n/a n/a n/a
Ivo Babarovic n/a n/a n/a n/a
Natalia Babarovic *1966 (48) CL 32,650 -2,015 131.09 -18.29
Nick Babash n/a n/a n/a n/a
Erika Babatz *1966 (48) MX 74,175 -964 34.56 -4.37
Erlinda Babauta n/a n/a n/a n/a
Alexis Babayan n/a n/a n/a n/a
Janna Babayan n/a n/a n/a n/a
knar babayan AM n/a n/a n/a n/a
Chingiz Babayev *1964 (50) AZ 7,814 -920 559.06 -95.52
Rashad Babayev AZ n/a n/a n/a n/a
Rasim Babayev 1927-2007 AZ n/a n/a n/a n/a
Galia Babayoff-Caduri n/a n/a n/a n/a
Tasos Babazias n/a n/a n/a n/a
Brian Babb n/a n/a n/a n/a
Charlotte Babb 1800-1885 UK n/a n/a n/a n/a
Joel Babb US n/a n/a n/a n/a
Julia Babb n/a n/a n/a n/a
Tania Babb n/a n/a n/a n/a
Slack Babbath n/a n/a n/a n/a
August Babberger 1885-1936 DE n/a n/a n/a n/a
Anna Maria Babberger-Tobler 1882-1935 CH n/a n/a n/a n/a
James G. Babbidge n/a n/a n/a n/a
Sheila Babbie n/a n/a n/a n/a
Art Babbitt 1907-1992 US n/a n/a n/a n/a
Cornelia Babbitt n/a n/a n/a n/a
J. P. Babbitt n/a n/a n/a n/a
Krista Babbitt n/a n/a n/a n/a
Salli Babbitt n/a n/a n/a n/a
Steve Babbitt n/a n/a n/a n/a
Daniele Babbo n/a n/a n/a n/a
Danilo Babbo n/a n/a n/a n/a
Angela Babby 56,610 -2,711 59.58 -9.94
Djeff Babcock n/a n/a n/a n/a
Ellen Babcock 97,212 -1,063 14.56 -2.80
Herb Babcock *1946 (68) n/a n/a n/a n/a
Herbert Babcock *1946 (68) US n/a n/a n/a n/a
Jennifer Babcock *1962 (52) CA n/a n/a n/a n/a
Jo Babcock 67,995 -2,065 41.97 -6.45
John Babcock n/a n/a n/a n/a
Joseph Babcock n/a n/a n/a n/a
Josh Babcock n/a n/a n/a n/a
Joshua Babcock n/a n/a n/a n/a
Leigh Babcock n/a n/a n/a n/a
Mark Babcock *1961 (53) US n/a n/a n/a n/a
Mary Babcock n/a n/a n/a n/a
May Babcock n/a n/a n/a n/a
Richard Babcock 1887-1954 US n/a n/a n/a n/a
Wendy Babcox n/a n/a n/a n/a
Babe LN n/a n/a n/a n/a
Marc Erwin Babej n/a n/a n/a n/a
Babel n/a n/a n/a n/a
Brigitte Babel n/a n/a n/a n/a
Lee Babel n/a n/a n/a n/a
Lioba Babel n/a n/a n/a n/a
Pierre-Edme Babel 1720-1775 n/a n/a n/a n/a
Zoro Babel n/a n/a n/a n/a
Gazira Babeli 16,946 +5,306 267.58 +55.08
Albert Babelyan *1972 (42) RU, AM n/a n/a n/a n/a
Pavel Babenko *1946 (68) RU n/a n/a n/a n/a
Marc Babenschneider *1971 (43) DE n/a n/a n/a n/a
Alice Baber 1928-1982 US 60,595 -2,648 52.77 -8.85
Charles Baber n/a n/a n/a n/a
Jerry Baber US n/a n/a n/a n/a
John Baber n/a n/a n/a n/a
Phil Baber n/a n/a n/a n/a
Tarik Baber n/a n/a n/a n/a
Alexandra Babes n/a n/a n/a n/a
Nathan Babet n/a n/a n/a n/a
Babeth n/a n/a n/a n/a
Bernard Babette n/a n/a n/a n/a
Carla Antonia Babette n/a n/a n/a n/a
Leona Babette n/a n/a n/a n/a
Giampaolo Babetto *1947 (67) IT 17,824 +4,080 254.31 +38.22
Inna Babeva n/a n/a n/a n/a
Babi n/a n/a n/a n/a
Bozica Babić n/a n/a n/a n/a
Damir Babić *1962 (52) HR 73,990 -4,481 34.78 -8.75
Danijel Babić *1967 (47) BA n/a n/a n/a n/a
Milijana Babić *1972 (42) HR 13,975 -1,623 325.29 -62.25
Agnieszka Babińska n/a n/a n/a n/a
Anna Babiak *1978 (36) n/a n/a n/a n/a
Edward Babiarz n/a n/a n/a n/a
Marius Babias *1962 (52) RO n/a n/a n/a n/a
Alexander Babic *1974 (40) n/a n/a n/a n/a
Dubravka Babic n/a n/a n/a n/a
Ervin Babic *1983 (31) BA 34,358 -4,491 122.98 -30.64
Ljubo Babic 1890-1974 HR 36,235 -2,660 115.05 -19.04
Ludmila Babic n/a n/a n/a n/a
Nebojsa Babic *1968 (46) n/a n/a n/a n/a
Robert Babic n/a n/a n/a n/a
Tinkara Babic *1990 (24) 60,990 +30,091 52.11 +30.82
Dmitri Babichenko 1901-1991 RU n/a n/a n/a n/a
Natalia Babicz-Bereźnicka n/a n/a n/a n/a
Peter Babies n/a n/a n/a n/a
Iwan Babij n/a n/a n/a n/a
Hratch Babikian n/a n/a n/a n/a
Ievos Babilaitė n/a n/a n/a n/a
Ieva Babilaitė-Ibelhauptienė n/a n/a n/a n/a
Sitas Egle Babilaite n/a n/a n/a n/a
Assurbanipal Babilla n/a n/a n/a n/a
Cecile Babin n/a n/a n/a n/a
Jessie Babin n/a n/a n/a n/a
Lev Babin n/a n/a n/a n/a
Magali Babin n/a n/a n/a n/a
Myriam Babin 65,976 -5,738 44.74 -12.94
Olivier Babin *1975 (39) FR 3,733 +93 1,048.66 -32.66
Sylvette Babin n/a n/a n/a n/a
Jana Babincová *1977 (37) 51,846 +37,983 69.02 +46.75
Amy Babinec n/a n/a n/a n/a
Brooke Babington n/a n/a n/a n/a
Luca Babini n/a n/a n/a n/a
Barbara Babinski n/a n/a n/a n/a
Maciej Babinsky *1931 (83) BR, PL n/a n/a n/a n/a
Csilla Babinszky 46,039 +29,255 83.06 +46.55
Cécile Babiole FR 34,740 +5,184 121.32 +13.47
Larry Babis *1949 (65) n/a n/a n/a n/a
Maya Babiszewska n/a n/a n/a n/a
Alexej Babitschew 1887-1963 RU n/a n/a n/a n/a
Anatoliy Babiychuk *1975 (39) UA 33,872 -2,271 125.17 -19.05
Ivan Babiď n/a n/a n/a n/a
Lucia Babjaková n/a n/a n/a n/a
Sergei Fedorovich Babkov n/a n/a n/a n/a
Anette Babl 47,957 +9,067 78.11 +14.66
Kendall Babl n/a n/a n/a n/a
Mona Babl *1970 (44) DE n/a n/a n/a n/a
Emmanuel Babled *1967 (47) n/a n/a n/a n/a
Marcia Babler 71,582 -2,756 37.49 -6.96
Karin Bablok *1964 (50) DE 64,943 -2,213 46.30 -7.13
Jonathan Bablon n/a n/a n/a n/a
Jaka Babnik n/a n/a n/a n/a
Barbara Babo n/a n/a n/a n/a
Jacopo Baboni-Schillingi *1971 (43) IT n/a n/a n/a n/a
Ivan Baborák n/a n/a n/a n/a
László Babos n/a n/a n/a n/a
Palma Babos n/a n/a n/a n/a
Phil Babot 85,468 -2,958 23.44 -5.48
Phillip Babot n/a n/a n/a n/a
Babou n/a n/a n/a n/a
Christian Babou 1946-2005 FR 15,838 +705 287.45 -2.18
Dimitris Baboulis *1979 (35) GR 29,597 +13,170 146.96 +48.61
Eugčne Baboulčne 1905-1994 FR n/a n/a n/a n/a
Zaki Baboun n/a n/a n/a n/a
Manolis Baboussis *1950 (64) GR 14,163 +834 321.16 +0.78
Milivoje Babović n/a n/a n/a n/a
Toma Babović n/a n/a n/a n/a
Zoran Babović n/a n/a n/a n/a
Irem Babovic n/a n/a n/a n/a
Toma Babovic n/a n/a n/a n/a
Dejan Babovica n/a n/a n/a n/a
Marco Babrbieri n/a n/a n/a n/a
Leo Babsky n/a n/a n/a n/a
Subash Babu n/a n/a n/a n/a
Raja Babu Sharma *1956 (58) n/a n/a n/a n/a
Calliope Babu-Khan n/a n/a n/a n/a
Lasha Babuadze n/a n/a n/a n/a
Mary Ann Babula n/a n/a n/a n/a
Roma Babuniak *1952 (62) 68,923 -2,096 40.73 -6.52
Michail Baburin n/a n/a n/a n/a
Ladislav Babuscak *1985 (29) 80,802 -3,156 27.72 -6.23
Vivian Babuts n/a n/a n/a n/a
Robert Babylon n/a n/a n/a n/a
Elizabeth Babyn n/a n/a n/a n/a
Febie Babyrose n/a n/a n/a n/a
Petr Babák 95,691 -1,073 15.56 -2.97
Drago Bac n/a n/a n/a n/a
Ferdinand Sigmond Bac n/a n/a n/a n/a
Bohumil Baca n/a n/a n/a n/a
Judy Baca *1946 (68) US 19,381 -2,712 233.37 -54.06
Maria Baca n/a n/a n/a n/a
Michal Baca *1958 (56) n/a n/a n/a n/a
Mike Baca n/a n/a n/a n/a
Paulina Baca n/a n/a n/a n/a
Vlado Baca *1948 (66) n/a n/a n/a n/a
Carlos Baca-Flor 1865-1941 PE n/a n/a n/a n/a
Nico Bacal n/a n/a n/a n/a
Nicolás Bacal *1985 (29) AR 10,663 -749 420.16 -55.12
Antonia Bacallado n/a n/a n/a n/a
Louis Bacalov n/a n/a n/a n/a
Armand Bacaltos n/a n/a n/a n/a
Sergio Bacao n/a n/a n/a n/a
Carolina Bacares n/a n/a n/a n/a
Gustavo Bacarisas 1873-1971 ES n/a n/a n/a n/a
Pippa Bacca 1974-2008 IT n/a n/a n/a n/a
Jérôme Baccaglio 73,405 +548 35.46 -2.63
Karen Baccalero n/a n/a n/a n/a
Frédrick Baccalino n/a n/a n/a n/a
Claudio Baccalŕ n/a n/a n/a n/a
Franco Baccan n/a n/a n/a n/a
Jacopo Baccani n/a n/a n/a n/a
Baccarat n/a n/a n/a n/a
Domenico Baccarini 1883-1907 IT n/a n/a n/a n/a
Thomas Baccaro n/a n/a n/a n/a
Mario Bacchelli 1893-1951 IT n/a n/a n/a n/a
Joëlle Bacchetta n/a n/a n/a n/a
Véronique Bacchetta *1959 (55) CH n/a n/a n/a n/a
Giuseppe Bacchetti *1879 (135) IT n/a n/a n/a n/a
Paola Bacchi n/a n/a n/a n/a
James Bacchi-Andreoli n/a n/a n/a n/a
Francesco Bacchiacca n/a n/a n/a n/a
Carlo Bacchini n/a n/a n/a n/a
Zoe Bacchus n/a n/a n/a n/a
Baccio Maria Bacci n/a n/a n/a n/a
Carlo Bacci n/a n/a n/a n/a
Daniele Bacci *1975 (39) IT 83,334 -1,096 25.39 -3.81
Edmondo Bacci 1913-1978 IT 78,286 -5,512 30.24 -9.24
Enrico Bacci 78,734 -1,323 29.77 -4.43
Marco Bacci n/a n/a n/a n/a
Orazio Bacci 92,694 -1,116 17.74 -3.15
Simone Bacci n/a n/a n/a n/a
Marie-Anne Baccichet n/a n/a n/a n/a
Oscar Baccilieri n/a n/a n/a n/a
Andrea Baccin n/a n/a n/a n/a
Nino Bacco 75,947 +29,867 32.59 +21.92
Oreste Baccolini n/a n/a n/a n/a
Frane Bace n/a n/a n/a n/a
Josko Bace n/a n/a n/a n/a
José Manuel Bacelar n/a n/a n/a n/a
Mariana Bacelar *1978 (36) PT n/a n/a n/a n/a
Ralph Bacerra 1938-2008 CA 39,815 -1,056 101.97 -10.10
Alicia Bach n/a n/a n/a n/a
Alois Bach 1809-1893 DE n/a n/a n/a n/a
Andreas Bach 1886-1963 DE n/a n/a n/a n/a
Anna Magdalena Bach n/a n/a n/a n/a
Anny Bach n/a n/a n/a n/a
Arnau Bach n/a n/a n/a n/a
Arno Bach n/a n/a n/a n/a
Bernd Bach n/a n/a n/a n/a
Bettina Bach DE 84,692 -12,177 24.15 -15.66
Carl Daniel Bach n/a n/a n/a n/a
Carlo Bach 59,143 -2,148 55.13 -8.36
Caroline Bach *1968 (46) FR 44,971 -3,367 85.83 -16.32
Claus Bach *1956 (58) DE 42,037 -3,563 94.79 -18.33
Del-Bourree Bach n/a n/a n/a n/a
Detlef Bach *1963 (51) DE n/a n/a n/a n/a
Elisabeth Bach n/a n/a n/a n/a
Elvira Bach *1951 (63) DE 3,050 -444 1,236.30 -259.98
Enrico Bach *1980 (34) DE 22,790 +11,753 196.70 +67.05
Florian Bach *1975 (39) CH 60,148 +19,241 53.48 +21.43
Gitte Bach 56,786 -3,688 59.27 -11.99
Glenn Bach n/a n/a n/a n/a
Guido Bach 1828-1905 DE n/a n/a n/a n/a
Hans Bach *1946 (68) CH 56,354 -76 60.03 -4.80
Jan Bach n/a n/a n/a n/a
Jochen Bach n/a n/a n/a n/a
Johann Sebastian Bach n/a n/a n/a n/a
Johannes Martinus Bach 1866-1943 NL n/a n/a n/a n/a
Jorg Bach n/a n/a n/a n/a
Josep Ramon Bach n/a n/a n/a n/a
Juliette Bach n/a n/a n/a n/a
Jörg Bach *1964 (50) DE 15,991 +1,661 284.64 +12.99
  • ArtFacts.Net - your experienced service provider

    Since its start in 2001, ArtFacts.Net™ developed a sophisticated artist database through its collaboration with international art fairs, galleries, museums and artists.