Language and login selector start
Language and login selector end
Artists
549,755 artists biographies.

Name Ranking 2016 Points 2016 Links
B Kühlewind B n/a n/a n/a n/a
Beth B *1956 (60) 37,455 -4,753 143.55 -39.01
Booka B n/a n/a n/a n/a
Clementine B n/a n/a n/a n/a
Isa B n/a n/a n/a n/a
Joni B n/a n/a n/a n/a
Loreto B *1976 (40) n/a n/a n/a n/a
Mikael B n/a n/a n/a n/a
Myriam B n/a n/a n/a n/a
Vincent B n/a n/a n/a n/a
B & T n/a n/a n/a n/a
Michael B Edwards n/a n/a n/a n/a
David B Jang *1975 (41) KR n/a n/a n/a n/a
Frederick B Lamberger n/a n/a n/a n/a
B O Sailesh n/a n/a n/a n/a
b royalty n/a n/a n/a n/a
B Virdis n/a n/a n/a n/a
Adam J B Walker n/a n/a n/a n/a
Mykola Bіlous n/a n/a n/a n/a
Janita Bӧker n/a n/a n/a n/a
Antōnio Bārtolo n/a n/a n/a n/a
Radu BĂIEŞ n/a n/a n/a n/a
Ethel Băiaș 76,249 -123 49.86 -6.13
Bianca Băilă n/a n/a n/a n/a
Maciej Bączyk n/a n/a n/a n/a
Edgar Bąk *1980 (36) PL 26,557 +20,083 211.57 +91.83
Jacek Bąkowski n/a n/a n/a n/a
Janusz Bąkowski *1922 (94) PL n/a n/a n/a n/a
Borisa Bērziņa n/a n/a n/a n/a
Māris Bērziņš n/a n/a n/a n/a
Viesturs Bērziņš n/a n/a n/a n/a
Adam Bębenista n/a n/a n/a n/a
Ireneusz Bęc *1959 (57) n/a n/a n/a n/a
Piotr Będkowski n/a n/a n/a n/a
J. Bīne n/a n/a n/a n/a
Flēra Bīrmane n/a n/a n/a n/a
BURÇAK BİNGÖL n/a n/a n/a n/a
Alper Bıçaklıoğlu TR 91,350 +24,862 33.23 +15.66
Piotr Błażejewski *1950 (66) n/a n/a n/a n/a
Henryk Błachnio *1922 (94) n/a n/a n/a n/a
Karolina Błaszkowska n/a n/a n/a n/a
János Bődey n/a n/a n/a n/a
Sylva Březnová n/a n/a n/a n/a
Klára Břicháčková 93,104 -430 31.60 -4.66
Ngô Đěnh Bảo Châu n/a n/a n/a n/a
Renaud Bẻzy n/a n/a n/a n/a
B&H n/a n/a n/a n/a
B+B n/a n/a n/a n/a
B+J n/a n/a n/a n/a
B-1010 n/a n/a n/a n/a
B-52 Group n/a n/a n/a n/a
B-architecten n/a n/a n/a n/a
B-Bandj n/a n/a n/a n/a
Judith B-Kluge n/a n/a n/a n/a
B-Lo n/a n/a n/a n/a
B-Team n/a n/a n/a n/a
b. n/a n/a n/a n/a
Agata B. n/a n/a n/a n/a
agnes b. *1941 (75) FR 61,776 -4,506 73.14 -17.08
Alexandra B. n/a n/a n/a n/a
Annie B. n/a n/a n/a n/a
Camillo Sabogal B. n/a n/a n/a n/a
Céline B. n/a n/a n/a n/a
David B. *1959 (57) FR 33,116 +4,437 165.41 +9.41
Franko B. *1960 (56) IT 9,779 -1,667 566.20 -161.11
Hakeem B. *1977 (39) FR 75,479 -10,905 50.82 -24.34
Isa B. n/a n/a n/a n/a
Omar B. n/a n/a n/a n/a
Ona B. *1957 (59) AT 9,727 -800 569.11 -98.40
Roxane B. n/a n/a n/a n/a
Silvia B. *1963 (53) NL 19,515 -649 292.78 -37.80
Sylvia B. n/a n/a n/a n/a
Alicia M. B. Ballard n/a n/a n/a n/a
David B. Cordas n/a n/a n/a n/a
B. Enkhbat n/a n/a n/a n/a
Katarina B. Gyllenbaeck n/a n/a n/a n/a
B. Haviarová n/a n/a n/a n/a
B. K. S. n/a n/a n/a n/a
Chrystoph B. Lesniak n/a n/a n/a n/a
Janet B. McIntyre n/a n/a n/a n/a
Lucas B. Miller n/a n/a n/a n/a
Micheal B. Miller n/a n/a n/a n/a
Allison B. Miner n/a n/a n/a n/a
Ingegjerd B. Murstam n/a n/a n/a n/a
Joseph B. O\'Sickey n/a n/a n/a n/a
B. Philippe n/a n/a n/a n/a
Sandrine B. Skellie n/a n/a n/a n/a
Trille C. B. Skjelborg n/a n/a n/a n/a
Randi B. Studsgarth n/a n/a n/a n/a
Peter B. van Houten n/a n/a n/a n/a
Jon B. Wahling n/a n/a n/a n/a
Janet C. B. Whitman n/a n/a n/a n/a
b.a.n.g. lab n/a n/a n/a n/a
B.Ash n/a n/a n/a n/a
B.B.J. n/a n/a n/a n/a
B.C. Britton n/a n/a n/a n/a
B.Dankae n/a n/a n/a n/a
Bill and B.K. Kelm n/a n/a n/a n/a
B.R.Pandit n/a n/a n/a n/a
B.Vidal n/a n/a n/a n/a
b29 - Architectes n/a n/a n/a n/a
B2Fays n/a n/a n/a n/a
B53 n/a n/a n/a n/a
B6 n/a n/a n/a n/a
Amadou Ba n/a n/a n/a n/a
Cheikhou Ba SN 43,357 -2,817 119.73 -22.55
Ba Ba Arc n/a n/a n/a n/a
Ba Da n/a n/a n/a n/a
Ba Zhennong n/a n/a n/a n/a
Dalibor Bača n/a n/a n/a n/a
Vladimir Bačič n/a n/a n/a n/a
Inesa Bačiuškaitė n/a n/a n/a n/a
Yahya BaĞci n/a n/a n/a n/a
Yahya Bağcı n/a n/a n/a n/a
Michał Bałdyga n/a n/a n/a n/a
Stanisław Bałdyga n/a n/a n/a n/a
Sebastian Bałut n/a n/a n/a n/a
Piotr Bańczerowski n/a n/a n/a n/a
Basię Bańdę n/a n/a n/a n/a
Asia Baś n/a n/a n/a n/a
Esat C. Başak n/a n/a n/a n/a
İlayda Başar n/a n/a n/a n/a
Gülgün Başarır n/a n/a n/a n/a
Filiz Başaran n/a n/a n/a n/a
Selçuk Başaran n/a n/a n/a n/a
Zehra Başaran n/a n/a n/a n/a
Yetkin Başarir n/a n/a n/a n/a
Neslihan Başer n/a n/a n/a n/a
Bora Başkan n/a n/a n/a n/a
Tamer Başoğlu n/a n/a n/a n/a
Murat Başol n/a n/a n/a n/a
Sylvia Bächli n/a n/a n/a n/a
Fatimah Ba-Agil n/a n/a n/a n/a
Anthony Baab US 39,736 +1,962 133.58 -3.80
Fritz Baack n/a n/a n/a n/a
Hjordis Baacke n/a n/a n/a n/a
Hjördis Baacke n/a n/a n/a n/a
Carrie Ann Baade 88,287 -2,128 36.18 -7.01
Knud Baade 1808-1879 NO n/a n/a n/a n/a
Frau Baader n/a n/a n/a n/a
Friedemann Baader n/a n/a n/a n/a
Johannes Baader 1875-1955 DE 8,322 +24,946 652.08 +472.75
Peter Baader *1965 (51) DE 89,939 -2,028 34.61 -6.60
Biddee Baadjo n/a n/a n/a n/a
Miriam Baadjo n/a n/a n/a n/a
Lene Baadsvig *1984 (32) NO 37,473 +9,600 143.46 +25.13
Carl Baagře n/a n/a n/a n/a
Per Baagře n/a n/a n/a n/a
Eunice Oppong Baah n/a n/a n/a n/a
Mary Osei Baah n/a n/a n/a n/a
Jehsong Baak *1967 (49) 48,931 -2,508 102.35 -18.12
Nicolaas Baak 1892-1961 NL n/a n/a n/a n/a
Paul Baak n/a n/a n/a n/a
Baak Je Sung n/a n/a n/a n/a
Frans Baake *1958 (58) NL 78,052 -5,689 47.71 -13.62
Hjördis Baake n/a n/a n/a n/a
Gerrit van Baakel n/a n/a n/a n/a
Ursula Baaken n/a n/a n/a n/a
Aziz Baako n/a n/a n/a n/a
Anton Baal n/a n/a n/a n/a
Aviva Baal-Teshuva n/a n/a n/a n/a
Mohmed Baala n/a n/a n/a n/a
Baala SAMBA n/a n/a n/a n/a
V P Baalakrishnan n/a n/a n/a n/a
Arthur S. Baalam n/a n/a n/a n/a
Abdel Hamid Baalbaki n/a n/a n/a n/a
Ayman Baalbaki *1975 (41) LB 14,716 -728 385.45 -53.92
Hussein Baalbaki *1974 (42) n/a n/a n/a n/a
Mohamad-Said Baalbaki *1974 (42) LB 8,952 -195 613.02 -66.21
Oussama Baalbaki *1978 (38) LB 91,647 +5,614 32.92 +0.80
Eva Baales *1982 (34) n/a n/a n/a n/a
Arthur Baalim *1942 (74) CA n/a n/a n/a n/a
Marije Baalman n/a n/a n/a n/a
Alex Baams n/a n/a n/a n/a
Geke Baan n/a n/a n/a n/a
Iwan Baan *1975 (41) NL 6,068 -212 858.82 -105.85
Joachim Baan *1979 (37) NL n/a n/a n/a n/a
Josephine Baan n/a n/a n/a n/a
Nora de Baan 94,600 -1,291 30.30 -5.35
Tobias Baanders n/a n/a n/a n/a
Désirée de Baar 69,186 -1,336 60.03 -8.93
Gail Baar n/a n/a n/a n/a
Hillevi Baar n/a n/a n/a n/a
Hugo Baar 1873-1912 AT n/a n/a n/a n/a
Marion Baar-Stanfield *1895 (121) US n/a n/a n/a n/a
Cliff Baard *1954 (62) n/a n/a n/a n/a
Coby Baard n/a n/a n/a n/a
Evelyn van Baarda *1953 (63) NL n/a n/a n/a n/a
Moss Baarda n/a n/a n/a n/a
Atty Baardman n/a n/a n/a n/a
Linda Baardsen *1972 (44) NO n/a n/a n/a n/a
Miriam van Baardwijk n/a n/a n/a n/a
Johannes Theodor Baargeld 1892-1927 DE 12,267 +85,347 459.08 +427.26
Els van Baarle n/a n/a n/a n/a
Baarns n/a n/a n/a n/a
Arjen Baars n/a n/a n/a n/a
Gernot Baars n/a n/a n/a n/a
Ingrid Baars n/a n/a n/a n/a
Uwe Baars n/a n/a n/a n/a
Judith E. Baarsma n/a n/a n/a n/a
Adriana Baarspul *1940 (76) n/a n/a n/a n/a
Theo Baart *1957 (59) NL 56,227 -6,281 84.27 -25.21
Hendrik Arie Baartman n/a n/a n/a n/a
Paul Baartmanns n/a n/a n/a n/a
Johannes Lodovicus Joseph M. Baartmans 1898-1968 NL n/a n/a n/a n/a
Paul Baartmans n/a n/a n/a n/a
Johan Hendrik Baartscheer 1874-1937 NL n/a n/a n/a n/a
Egge Baarveld *1955 (61) NL n/a n/a n/a n/a
Catherine BAAS n/a n/a n/a n/a
Geert Baas *1955 (61) NL 66,696 -1,583 64.21 -9.85
Hans Günther Baas n/a n/a n/a n/a
Hans Günther Baas n/a n/a n/a n/a
Jacobus Baas *1945 (71) NL n/a n/a n/a n/a
Jan Baas n/a n/a n/a n/a
Maarten Baas *1978 (38) NL 10,296 -1,132 540.97 -111.46
Martin Baas n/a n/a n/a n/a
Misja Baas n/a n/a n/a n/a
Roos Baas n/a n/a n/a n/a
Kurt Baasch 1891-1964 US n/a n/a n/a n/a
Dalia Baassiri n/a n/a n/a n/a
Bianca van Baast n/a n/a n/a n/a
A.F. de Baat n/a n/a n/a n/a
Batjargalin Baatarzorig n/a n/a n/a n/a
Chris Baaten n/a n/a n/a n/a
Yaganoma Baatuolkuu GH n/a n/a n/a n/a
Achim Baatz n/a n/a n/a n/a
Ulrich Baatz n/a n/a n/a n/a
Rie Baauw n/a n/a n/a n/a
Acci Baba n/a n/a n/a n/a
Akira Baba 1932-2000 JP n/a n/a n/a n/a
Akira Baba *1952 (64) JP n/a n/a n/a n/a
Corneliu Baba 1906-1997 RO 44,103 -4,842 117.05 -31.10
Eyad Baba n/a n/a n/a n/a
Kanako Baba n/a n/a n/a n/a
Kashio Baba 1927-1994 JP n/a n/a n/a n/a
Kayo Baba n/a n/a n/a n/a
Kentaro Baba *1968 (48) JP 53,676 -3,017 90.25 -17.19
Megumi Baba n/a n/a n/a n/a
Minoru Baba n/a n/a n/a n/a
Natsumi Baba *1983 (33) n/a n/a n/a n/a
Peruşan Baba n/a n/a n/a n/a
Shinsaku Baba n/a n/a n/a n/a
Takuya Baba n/a n/a n/a n/a
Tetsuaki Baba n/a n/a n/a n/a
Tomoko Baba n/a n/a n/a n/a
Toshimitsu Baba *1981 (35) JP 68,209 -1,143 61.69 -8.70
Toshiro Baba n/a n/a n/a n/a
Younes Baba-Ali *1986 (30) MA 11,076 +1,386 504.62 +13.96
Baba-jaga n/a n/a n/a n/a
Seyhun Babac n/a n/a n/a n/a
Esad Babacic n/a n/a n/a n/a
Shukrat Babadjan n/a n/a n/a n/a
Tafsout Babadji n/a n/a n/a n/a
Farhad Babaei n/a n/a n/a n/a
Inna Babaeva UA 66,923 +23,924 63.80 +25.72
Shahoo Babai IR n/a n/a n/a n/a
Vered Babai n/a n/a n/a n/a
Ani Babaian n/a n/a n/a n/a
Arminia Babaian FR n/a n/a n/a n/a
Lianna Babaian n/a n/a n/a n/a
Sajed Babaie n/a n/a n/a n/a
Igor V. Babailov n/a n/a n/a n/a
Ante Babaja 1927-2010 HR n/a n/a n/a n/a
Alexander Babak n/a n/a n/a n/a
Hana Babak n/a n/a n/a n/a
Mykola Babak UA n/a n/a n/a n/a
Oleksander Babak n/a n/a n/a n/a
Tamara Babak n/a n/a n/a n/a
Marina Babakoff *1976 (40) FR n/a n/a n/a n/a
Iveta Babakova n/a n/a n/a n/a
Justus Babal n/a n/a n/a n/a
Meliha Babalık n/a n/a n/a n/a
Mia Babalis n/a n/a n/a n/a
Dzian Baban n/a n/a n/a n/a
Valery Babanov n/a n/a n/a n/a
Adela Babanova *1980 (36) CZ 9,707 +1,621 570.21 +32.19
anush babanyan AM n/a n/a n/a n/a
Mustafa Babar n/a n/a n/a n/a
Unum Babar *1986 (30) PK n/a n/a n/a n/a
Babar Azeemi n/a n/a n/a n/a
Otilia Babara n/a n/a n/a n/a
Andrew Babarczy n/a n/a n/a n/a
Siarzuk Babareka BY n/a n/a n/a n/a
Louise Babari n/a n/a n/a n/a
Marc Babarit *1958 (58) FR n/a n/a n/a n/a
Ivo Babarovic n/a n/a n/a n/a
Natalia Babarovic *1966 (50) CL 22,862 -1,141 247.51 -38.34
Jessica Babarskas n/a n/a n/a n/a
Augustine Ademuleya Babasehinde n/a n/a n/a n/a
Nick Babash n/a n/a n/a n/a
Bada Jacob Babasola n/a n/a n/a n/a
Erdinc Babat *1977 (39) TR n/a n/a n/a n/a
Erika Babatz *1966 (50) MX 93,494 -281 31.26 -4.47
Erlinda Babauta n/a n/a n/a n/a
Alexis Babayan n/a n/a n/a n/a
Janna Babayan n/a n/a n/a n/a
knar babayan AM n/a n/a n/a n/a
Chingiz Babayev *1964 (52) AZ 11,527 -1,207 486.11 -98.54
Rashad Babayev *1979 (37) AZ n/a n/a n/a n/a
Rasim Babayev 1927-2007 AZ 12,068 -223 466.17 -49.20
Galia Babayoff-Caduri n/a n/a n/a n/a
Tasos Babazias n/a n/a n/a n/a
Brian Babb n/a n/a n/a n/a
Charlotte Babb 1800-1885 UK n/a n/a n/a n/a
Joel Babb US n/a n/a n/a n/a
Julia Babb n/a n/a n/a n/a
Tania Babb n/a n/a n/a n/a
Slack Babbath n/a n/a n/a n/a
August Babberger 1885-1936 DE n/a n/a n/a n/a
Anna Maria Babberger-Tobler 1882-1935 CH n/a n/a n/a n/a
James G. Babbidge n/a n/a n/a n/a
Sheila Babbie n/a n/a n/a n/a
Art Babbitt 1907-1992 US n/a n/a n/a n/a
Cornelia Babbitt n/a n/a n/a n/a
Dina Babbitt 1923-2009 CZ n/a n/a n/a n/a
J. P. Babbitt n/a n/a n/a n/a
Krista Babbitt n/a n/a n/a n/a
Salli Babbitt n/a n/a n/a n/a
Steve Babbitt n/a n/a n/a n/a
Daniele Babbo n/a n/a n/a n/a
Danilo Babbo n/a n/a n/a n/a
Angela Babby 43,494 -1,421 119.24 -16.73
Djeff Babcock n/a n/a n/a n/a
Ellen Babcock n/a n/a n/a n/a
Herb Babcock *1946 (70) n/a n/a n/a n/a
Herbert Babcock *1946 (70) US n/a n/a n/a n/a
Jennifer Babcock *1962 (54) CA n/a n/a n/a n/a
Jo Babcock 81,866 -2,024 43.13 -7.77
John Babcock n/a n/a n/a n/a
Joseph Babcock n/a n/a n/a n/a
Josh Babcock n/a n/a n/a n/a
Joshua Babcock n/a n/a n/a n/a
Leigh Babcock n/a n/a n/a n/a
Mark Babcock *1961 (55) US n/a n/a n/a n/a
Mary Babcock n/a n/a n/a n/a
May Babcock n/a n/a n/a n/a
Richard Babcock 1887-1954 US n/a n/a n/a n/a
Shirley Babcock n/a n/a n/a n/a
William P. Babcock 1826-1899 US n/a n/a n/a n/a
Wendy Babcox n/a n/a n/a n/a
Babe LN n/a n/a n/a n/a
Elham Babei n/a n/a n/a n/a
Marc Erwin Babej *1970 (46) DE 95,703 +3,217 29.34 -1.29
Babel n/a n/a n/a n/a
Arthur Babel n/a n/a n/a n/a
Brigitte Babel n/a n/a n/a n/a
Isaac Babel n/a n/a n/a n/a
Lee Babel n/a n/a n/a n/a
Lioba Babel n/a n/a n/a n/a
Pierre-Edme Babel 1720-1775 n/a n/a n/a n/a
Zoro Babel n/a n/a n/a n/a
Gazira Babeli 18,568 +4,155 307.93 +35.11
Albert Babelyan *1972 (44) RU, AM n/a n/a n/a n/a
Dmitry Babenko n/a n/a n/a n/a
Pavel Babenko *1946 (70) RU n/a n/a n/a n/a
Marc Babenschneider *1971 (45) DE n/a n/a n/a n/a
Alice Baber 1928-1982 US 79,172 -3,621 46.41 -10.35
Charles Baber n/a n/a n/a n/a
Jerry Baber US n/a n/a n/a n/a
John Baber n/a n/a n/a n/a
Phil Baber n/a n/a n/a n/a
Tarik Baber n/a n/a n/a n/a
Alexandra Babes n/a n/a n/a n/a
Nathan Babet n/a n/a n/a n/a
Babeth n/a n/a n/a n/a
Bernard Babette n/a n/a n/a n/a
Carla Antonia Babette n/a n/a n/a n/a
Leona Babette n/a n/a n/a n/a
Giampaolo Babetto *1947 (69) IT 26,044 -2,152 216.15 -41.88
Inna Babeva n/a n/a n/a n/a
Jana Babez Terblanche n/a n/a n/a n/a
Babi n/a n/a n/a n/a
Bozica Babić n/a n/a n/a n/a
Damir Babić *1962 (54) HR 80,857 -4,653 44.35 -11.53
Danijel Babić *1967 (49) BA n/a n/a n/a n/a
Milijana Babić *1972 (44) HR 14,667 -70 386.69 -36.14
Agnieszka Babińska n/a n/a n/a n/a
Anna Babiak *1978 (38) n/a n/a n/a n/a
Edward Babiarz n/a n/a n/a n/a
Marius Babias *1962 (54) RO n/a n/a n/a n/a
Alexander Babic *1974 (42) n/a n/a n/a n/a
Antun Babic n/a n/a n/a n/a
Bojan Babic n/a n/a n/a n/a
Dubravka Babic n/a n/a n/a n/a
Ervin Babic *1983 (33) BA 51,852 -7,551 94.81 -32.92
Ljubo Babic 1890-1974 HR 46,501 +3,384 109.31 -0.40
Ludmila Babic n/a n/a n/a n/a
Nebojsa Babic *1968 (48) n/a n/a n/a n/a
Novenka Babic n/a n/a n/a n/a
Robert Babic n/a n/a n/a n/a
Tinkara Babic *1990 (26) 80,595 -10 44.64 -5.36
Velma Babic n/a n/a n/a n/a
Maja Babic Kosir n/a n/a n/a n/a
Yury Babich n/a n/a n/a n/a
Dmitri Babichenko 1901-1991 RU n/a n/a n/a n/a
Alexei Babichev 1887-1963 RU n/a n/a n/a n/a
Petras Babickas n/a n/a n/a n/a
Natalia Babicz-Bereźnicka n/a n/a n/a n/a
Peter Babies n/a n/a n/a n/a
Iwan Babij n/a n/a n/a n/a
Hratch Babikian n/a n/a n/a n/a
Ievos Babilaitė n/a n/a n/a n/a
Ieva Babilaitė-Ibelhauptienė n/a n/a n/a n/a
Sitas Egle Babilaite n/a n/a n/a n/a
Assurbanipal Babilla n/a n/a n/a n/a
Cecile Babin n/a n/a n/a n/a
Deborah Babin n/a n/a n/a n/a
Ferréol Babin n/a n/a n/a n/a
Jessie Babin n/a n/a n/a n/a
Lev Babin n/a n/a n/a n/a
Magali Babin 99,095 -379 26.54 -4.28
Myriam Babin 95,040 -8,241 29.91 -12.58
Olivier Babin *1975 (41) FR 5,949 -1,101 873.07 -255.58
Sylvette Babin n/a n/a n/a n/a
Jana Babincová *1977 (39) 57,168 -927 82.38 -10.38
Amy Babinec n/a n/a n/a n/a
Brooke Babington 60,854 -713 74.90 -8.96
Suzy Babington n/a n/a n/a n/a
Luca Babini n/a n/a n/a n/a
Stefano Babini n/a n/a n/a n/a
Barbara Babinski n/a n/a n/a n/a
Maciej Babinsky *1931 (85) BR, PL 92,129 -1,017 32.49 -5.32
Csilla Babinszky 60,810 -1,867 74.99 -11.45
Cécile Babiole FR 10,983 +685 508.47 -14.21
Larry Babis *1949 (67) n/a n/a n/a n/a
Maya Babiszewska n/a n/a n/a n/a
Anatoliy Babiychuk *1975 (41) UA 50,722 -2,596 97.60 -17.30
Ivan Babiď n/a n/a n/a n/a
Lucia Babjaková n/a n/a n/a n/a
Priscilla Von Babka n/a n/a n/a n/a
Sergei Fedorovich Babkov n/a n/a n/a n/a
Anette Babl 66,944 -4,843 63.77 -16.24
Kendall Babl n/a n/a n/a n/a
Mona Babl *1970 (46) DE n/a n/a n/a n/a
Nick Bable n/a n/a n/a n/a
Emmanuel Babled *1967 (49) 78,124 -2,961 47.62 -9.70
Marcia Babler 91,715 -990 32.86 -5.32
Andy Bablo n/a n/a n/a n/a
Karin Bablok *1964 (52) DE 80,271 -3,224 45.03 -9.63
Jonathan Bablon n/a n/a n/a n/a
Jaka Babnik *1979 (37) n/a n/a n/a n/a
Barbara Babo n/a n/a n/a n/a
Mirella Babo n/a n/a n/a n/a
Jeff Babock n/a n/a n/a n/a
Jacopo Baboni-Schillingi *1971 (45) IT n/a n/a n/a n/a
Ivan Baborák n/a n/a n/a n/a
László Babos n/a n/a n/a n/a
Palma Babos n/a n/a n/a n/a
Phil Babot 86,086 -2,572 38.49 -7.87
Phillip Babot n/a n/a n/a n/a
Babou n/a n/a n/a n/a
Christian Babou 1946-2005 FR 22,208 +957 255.58 -11.25
Dimitris Baboulis *1979 (37) GR 30,210 -1,299 183.91 -25.75
Eugčne Baboulčne 1905-1994 FR n/a n/a n/a n/a
Zaki Baboun n/a n/a n/a n/a
Manolis Baboussis *1950 (66) GR 24,567 -2,525 230.16 -51.61
Milivoje Babović n/a n/a n/a n/a
Toma Babović n/a n/a n/a n/a
Zoran Babović n/a n/a n/a n/a
Irem Babovic n/a n/a n/a n/a
Toma Babovic n/a n/a n/a n/a
Dejan Babovica n/a n/a n/a n/a
Marco Babrbieri n/a n/a n/a n/a
Babs n/a n/a n/a n/a
Babs n/a n/a n/a n/a
Leo Babsky n/a n/a n/a n/a
Subash Babu n/a n/a n/a n/a
Victor Babu n/a n/a n/a n/a
Raja Babu Sharma *1956 (60) 63,115 +169 70.69 -6.99
Calliope Babu-Khan n/a n/a n/a n/a
Lasha Babuadze n/a n/a n/a n/a
Demetrio Babul n/a n/a n/a n/a
Mary Ann Babula n/a n/a n/a n/a
Roma Babuniak *1952 (64) 75,726 -2,615 50.48 -9.70
Ugur Babur n/a n/a n/a n/a
Michail Baburin n/a n/a n/a n/a
Ladislav Babuscak *1985 (31) 87,417 -3,494 37.07 -8.79
Irina Babushkina 91,222 -n/a 33.36 +n/a
Virginija Babusyte-Venckuniene n/a n/a n/a n/a
Vivian Babuts n/a n/a n/a n/a
Dave Baby n/a n/a n/a n/a
Baby Dee n/a n/a n/a n/a
Babycastles artists n/a n/a n/a n/a
Robert Babylon n/a n/a n/a n/a
Elizabeth Babyn n/a n/a n/a n/a
Febie Babyrose n/a n/a n/a n/a
Hana Babyrádová n/a n/a n/a n/a
Petr Babák *1967 (49) CZ 48,969 +5,061 102.22 +3.95
Drago Bac n/a n/a n/a n/a
Ferdinand Sigmond Bac n/a n/a n/a n/a
Bohumil Baca 69,148 -2,495 60.09 -11.06
Judy Baca *1946 (70) US 20,067 -3,019 284.80 -80.32
Lorenzo Baca n/a n/a n/a n/a
Maria Baca n/a n/a n/a n/a
Michal Baca *1958 (58) n/a n/a n/a n/a
Mike Baca n/a n/a n/a n/a
Paulina Baca n/a n/a n/a n/a
Vlado Baca *1948 (68) n/a n/a n/a n/a
Carlos Baca-Flor 1865-1941 PE n/a n/a n/a n/a
Nico Bacal n/a n/a n/a n/a
  • ArtFacts.Net - your experienced service provider

    Since its start in 2001, ArtFacts.Net™ developed a sophisticated artist database through its collaboration with international art fairs, galleries, museums and artists.